Index / Verder

Proloog *

Gratis Bijbelstudie over de NAAM JHWH

Toen Jesjoewa ( Jezus ) ons leerde bidden ( Matths hoofdstuk 6 vers 5 tot 15, afgekort Mt 6:5-15 ) in de beroemdste toespraak ooit, de Bergrede, leerde hij ons onze Vader te aanbidden, en niet zichzelf of iets anders. De eerste opdracht in ht modelgebed, het "Onze Vader", is:

Uw NAAM worde geheiligd.

Mt 6:9 - Zie ook Ezechil 36:23

Brits Columbia - Canada: Acryl op linnen 60 x 90 cm.

Toen ik nog een kind was vroeg ik me af wat de werkelijke NAAM van de Schepper is. Lange tijd dacht ik dat de echte NAAM van de enige ware God ( Jo 17:3 ) Jahweh, Jehova, Jezus of misschien wel Allah zou moeten zijn. Maar ik heb ontdekt dat de echte oude Hebreeuwse NAAM van de levende God veel, ja zelfs heel veel ouder is dan die namen....

Pas tientallen jaren later, en na intens met de bijbel bezig te zijn geweest, ontdekte ik dat de echte oude Hebreeuwse NAAM van de allerhoogste God JHWH ( JEHWAH ) is.

Ik heb ook ontdekt dat de naam Allah ( dit is de maangod die de god van de oorlog / het zwaard ) is gekozen tot de enige god van de Islam in de 7-e eeuw Na Christus ( 2Kon 17:16; Opb 22:18+19 ), de naam Jehova werd in de 15-e eeuw Na Christus door de Protestanten gekozen, en de Arameese naam voor God Jahweh werd daarna door de Katholieken gekozen die de naam van God eerst uitroeiden ( zie De enige ware God! ); terwijl de NAAM JHWH ( JEHWAH ) al in de 16-e eeuw VOOR Christus overvloedig werd opgeschreven door Mozes.

De NAAM JHWH ( JEHWAH ) wordt 7026 keer in de Heilige Bijbel gebruikt!

Om de naam JHWH ( JEHWAH ) wereldwijd te kunnen Heiligen heb ik ( na gebed en met hulp van JHWH (( JEHWAH )) natuurlijk ) de naam JEHWAH geclaimd en deze web-site ontworpen. Later heeft de weldedele heer Kutzner mij de naam JHWH ( JHWH.info ) geschonken. Naast het Heiligen van de NAAM van God Ook wil ik langs deze weg gratis wereldwijd onderwijs van de Bijbel geven.

"Want van de opgang der zon tot haar ondergang,

zal Mijn NAAM groot zijn onder de Heidenen;

en op elke plaats zal voor Mijn NAAM wierook worden geofferd,

en een zuiver spijsoffer;

want Mijn NAAM zal groot zijn onder de Heidenen";

zegt JHWH ( JEHWAH ) der legerscharen.

Maleachi 1:11 ( Zie ook Jes 66:20 en Jo 4:24-26 )

Spiegeling van Bergen: Olieverfschilderij op linnen 60 x 40 cm.

Natuurlijk kan men de echte naam van de enige ware God JHWH ( JEHWAH ) niet Heiligen door die naam te verloochenen zoals sommige Orthodoxe Joodse sekten dat eisen ( zie De enige ware God! ). De Heilige Hebreeuwse Schrift ( het "Oude" Testament van de Bijbel ) zegt hierover:

En het moet geschieden

dat een ieder die de naam JHWH ( JEHWAH ) aanroept,

veilig zal ontkomen; ...

Jol 2:32

Zie ook: Psalm 33:21; Ps 50:15; Ps 91:14

Is het niet Satan die wenst dat we sterven?

Zie Ge 3:4, Ge 5:5 en Pr 3:19

Een ieder die de naam JHWH ( JEHWAH ) aanroept

zal gered worden.

Handelingen 2:21

Opzoeken Han 2:17-21 en Jol 2:28-32

Zie ook: Psalm 9:10; Spreuken 18 vers 10; Ro 10:13

 

Waarom kunt u in de Bijbel geloven?

De hele Schrift is door God ingegeven

en nuttig om te onderwijzen,

terecht te wijzen,

dingen recht te zetten,

streng te onderrichten in rechtvaardigheid,

opdat de mens God's volkomen bekwaam zij,

volledig toegerust voor ieder goed werk.

2 Timots 3:16+17

 

Jesjoewa ( Jezus ) leerde ons bidden in Mt 6:10: "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede...".

En dit zal het wonderbaarlijke gevolg zijn:

En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn;

En gij zult stellig acht geven op zijn plaats,

en hij zal er niet meer zijn.

De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,

En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.

Psalm 37:10+11

Lees meer over de naam JHWH ( JEHWAH ), wie de Messias Jesjoewa ( Jezus de Christus ) volgens de Bijbel is en belangrijke Bijbelse leerstellingen, door op de hyperlink onderaan op de pagina's te klikken. Overigens zoek ik nog mensen die mij willen helpen met vertalen ( in bijvoorbeeld Russisch, Chinees, Frans of Duits ) en het nakijken van vertalingen. Mijn e-mailadres is: jehwah@yahoo.com .

 

Hoogachtend,

Dhr. Peeters.

 

* Alhoewel we van mening mogen verschillen, is het heel belangrijk dat beweringen en bewijsvoeringen correct zijn weergegeven. Als u denkt dat er iets niet geheel juist is, dan mag u mij dat aantonen. Ook als u nog taalfouten vindt, laat mij dan weten op welke pagina u welke fout ontdekt heeft. Bij voorbaat hartelijk dank!

Index / Verder