Index / Verder

Wat is de opstanding?

 

Over het lot en de bestemming van de doden bestaat veel onenigheid. Maar wat leert de Bijbel?

Verwondert u hierover niet,

want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn,

zijn stem zullen horen

en te voorschijn zullen komen,

zij die goede dingen hebben gedaan ,

tot een opstanding des levens,

zij die verachtelijke dingen hebben beoefend,

tot een opstanding des oordeels.

Johannes 5:28+29

Betekent dit nu dat JEHWAH de goddelozen gaat martelen in een vagevuur, of voor eeuwig in een hel? Ook hier geeft de Bijbel een antwoord op.

En nog maar een korte tijd

en de wetteloze zal er niet meer zijn;

En gij zult stellig acht slaan op zijn plaats,

en hij zal er niet meer zijn.

De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,

En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden

in de overvloed van vrede.

Psalm 37:10+11

Let eens op het lot van de goddeloze, eerst krijgt hij een opstanding, vervolgens wordt hij geoordeeld en daarna gewoon vernietigd.

Zonsondergang: Acryl op katoen 60 x 80 cm.

Maar hoe kan dit nu, mensen die allang vergaan zijn, waarvan sommigen zelfs volledig verbrand zijn een opstanding geven? De Bijbel antwoord:

Worden niet twee mussen voor een geldstuk van geringe waarde gekocht?

Toch zal er niet n van op de grond vallen

zonder dat uw Vader het weet.

Maar zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.

Vreest daarom niet:

gij zijt meer waard dan vele mussen.

Matths 10:29-31

JEHWAH weet zich ons DNA perfect te herinneren, zelfs onze gedachten en zal ons gewoon perfect herscheppen ( maar dan in een volmaakt lichaam ). De Bijbel legt uit:

JEHWAH weet de gedachten van mensen,

dat ze als een ademtocht zijn.

Psalm 94:11

Het ultieme bewijs van de opstanding is dat Jesjoewa ( Jezus ) tijdens zijn leven op aarde ook doden weer tot leven wekte. Een goed voorbeeld is Lazarus, een goede vriend van Jesjoewa en een broer van Martha. Lazarus was al 4 dagen dood was. Ik zal u enkele verzen van het verhaal uittypen.

Jesjoewa ( Jezus ) zei tot haar:

"Uw broer zal opstaan."

Martha zei tegen hem:

"Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag."

Jesjoewa zei tegen haar:

"Ik ben de opstanding en het leven.

Wie geloof oefent in mij,

zal, ook al sterft hij, tot leven komen; ..."

Jo 11:23-25

 

Vervolgens laat hij Lazarus die al 4 dagen dood was uit de doden opstaan ( Jo 11:43+44 ). Zo worden doden in de Bijbel vergeleken met mensen die slapen ( Jo 11:11 ), en niet met mensen die stiekem in de Hemel zouden zitten. Overigens zal de opstanding uit de doden ( waar Martha van sprak ), plaatsvinden wanneer God's Koninkrijk op Aarde regeert ( zie Uw Koninkrijk kome! ).

 

Vergezicht: Olieverfschilderij 40 x 30 cm.

En er zullen er velen zijn van hen die in de stofbodem slapen,

die zullen ontwaken,

dezen tot leven voor onbepaalde tijd

en die tot smaadheden en tot afschuw voor onbepaalde tijd.

Da 12:2

Verdere voorbeelden van de opstanding uit de doden zijn te vinden in: 1 Kon 17:17-23, 2 Kon 4:32-37, 2 Kon 13:20+21, Lu 7:12-15, Mt 28:1-7, Jo 20:13-19, Jo 20:26-29, Han 9:36-43, Han 20:9-12 en 1 Kor 15:6.

 

Index / Verder