Index / Verder

JEHWAH

De NAAM van de enige ware God !

De Hebreeuwse naam JEHWAH is 7026 keer in de Heilige Bijbel geschreven.

 

Olibamum Altaar - Exodus 30 ( Replica )

op elke plaats zal voor Mijn NAAM

wierook worden geofferd,

en een zuiver offer;

want Mijn NAAM zal groot zijn onder de natieen;

zegt JHWH ( JEHWAH ) der legerscharen.

Een gedeelte uit Maleachi 1:11

Op de vorige bladzijde had ik u al vermeld, dat de naam van God in het Hebreeuws JHWH ( JEHWAH ) is.
Helaas hebben de meeste Bijbels de Heilige NAAM van de enige ware God met HEER vetaald.
Echter HEER is een titel en geen naam.
Maar, hoe spreek je JHWH ( JEHWAH ) uit, en wat betekent die heilige naam?

Alvorens verder te gaan over de NAAM van de schepper een

 

WAARSCHUWING!

 

Ik wil u wijzen op het derde van de Tien Geboden waar staat:

"Gij moogt de naam JHWH ( JEHWAH ) van uw God

niet op onwaardige wijze opnemen,

want JHWH ( JEHWAH ) zal niet ongestraft laten

wie zijn naam op onwaardige wijze opneemt."

Exodus 20:7

In de Thora sprak JHWH ( JEHWAH ) tot Mozes en de Israelieten:

De beschimper van de naam JHWH ( JEHWAH ),

dient zonder meer ter dood gebracht worden ...

Leviticus 24:16

Om te beginnen zal ik u een afbeelding invoegen van die heilige NAAM in het Hebreeuws.

Schilderij op linnen, diverse technieken, 50 x 40 cm.

Hebreeuws kwadraatschrift van het Tetragrammaton.

Het bovenstaande schilderij toont God's NAAM in het Hebreeuws. Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven, met alleen medeklinkers. Letterlijk staat hier in medeklinkers J H W H ( dit is ht Tetragrammaton ), maar de heilige naam dient uitgesproken te worden als Jeh-wh.

Jesjoewa ( Jezus ) antwoorde: "Het eerste van alle geboden is:

Luister, O Isral, JHWH ( JEHWAH ), onze God,

is n JHWH ( JEHWAH ),

en gij moet JHWH ( JEHWAH ), uw God,

liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel

en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Dit is het eerste gebod.

Het tweede aan dit gelijk is:

Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf.

Er is geen ander gebod dan deze."

Markus 12:29-31 ( Zie De 6:4 )

De E in JEHWAH dient uitgesproken te worden als de e in de.

De A in JEHWAH dient uitgesproken te worden als de a in ja, of zoals Jh in Halleluja / Hallelujah ( wat in het Hebreeuws "looft Jh" betekent oftewel "looft Jehwh" en in het Aramees "looft Jahweh" ).

Wh ( laatste stukje van Jehwh ) komt van het Hebreeuwse werkwoord "ha-wh", dat worden betekent.

De betekenis van die heilige naam JEHWAH is:"Hij ( die ) veroorzaakt te worden".

Derhalve is JHWH ( JEHWAH ) degene die Zijn Woord altijd realiseert / vervult.

En zij die Uw NAAM kennen, zullen op U vertrouwen:

Want Gij, JHWH ( JEHWAH ),

zult hen die U zoeken niet verlaten.

Psalm 9:10

Berglandschap: Olieverf op olieverfpapier 51 x 75 cm.

Want "een ieder die de naam JHWH ( JEHWAH ) aanroept, zal gered worden".

Hoe zullen zij echter Hem aanroepen in wie zij geen geloof hebben gesteld?

Hoe zullen zij vervolgens geloof stellen in Hem van wie zij niet hebben gehoord?

Hoe zullen zij vervolgens horen zonder dat iemand predikt?

Romeinen hoofdstuk 10 vers 13 en 14

Index / Verder