Index / Verder

Uw Koninkrijk kome!

Zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid

 

Om u meer te leren over JEHWAH's Koninkrijk, wil ik ( na gebed en met JEHWAH's hulp natuurlijk ) u een aantal bijbelversen uittypen. Graag wil ik beginnen met een paar verzen uit de beroemdste rede ooit. Namelijk de bergrede van Jesjoewa ( Jezus ). Hij zei met betrekking tot het Koninkrijk:

Geciteerd uit een oude ( 1919 ) vertaling van:

de STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN

"Daarom zeg ik u:

zijt niet bezorgd voor uw leven,

wat gij eten, en wat gij drinken zult;

noch voor uw lichaam,

waarmede gij u kleeden zult:

is het leven niet meer dan het voedsel,

en het lichaam dan de kleeding?

Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid,

en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."

Matths hoofdstuk 6 vers 25 en 33

 

Levenswater: Acryl op linnen 50 x 80 cm.

 

Keer u af van wat slecht is en doe wat goed is,

En verblijf zo tot onbepaalde tijd.

Want JEHWAH heeft gerechtigheid lief,

En hij zal zijn loyalen niet verlaten.

Tot onbepaalde tijd zullen zij stellig worden behoed;

Maar wat het nageslacht van de wettelozen betreft,

zij zullen inderdaad worden afgesneden.

De rechtvaardigen,

de zullen de aarde bezitten,

En zij zullen er eeuwig op verblijven.

Psalm hoofdstuk 37 vers 27 tot 29

 

 

Dit Nieuwe Jeruzalem is de nieuwe hoofdstad van de hele wereld, die als een gigantische UFO ( Opb 21:16 - 12.000 stadin = ca. 2.220 km. ) op de Aarde zal neerdalen. Openbaring 21 vers 2-4 bericht hierover:

Ik zag ook de heilige stad,

het Nieuwe Jeruzalem,

van God uit de hemel neerdalen,

toebereid als een bruid die zich voor haar man versierd heeft.

Toen hoorde ik een luide stem,

afkomstig van de troon, zeggen:

"Zie! De tent van God is bij de mensen,

en hij zal bij hen verblijven,

en zij zullen zijn volken zijn.

En God zelf zal bij hen zijn.

En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen,

en de dood zal niet meer zijn,

noch rouw,

noch geschreeuw zal er meer zijn.

De vroegere dingen zijn voorbij gegaan."

 

Baai in Africa: Aquarel 50 x 65 cm.

 

Zeer waarschijnlijk zal dit Koninkrijk in 2019 of begin 2020 ( voor d berekening zie: Armageddon in 2019? ) gaan regeren. Bewijzen hiervoor zijn te vinden in: Da 12, Mt 24, 1Th 5:3, 2Ti 3 en Opb 11:18.

 

Index / Verder