Index / Terug naar: Vragen van bezoekers

De vraag van Jori

Hoi John,

"Let eens op het lot van de goddeloze, eerst krijgt hij een opstanding, vervolgens wordt hij geoordeeld en daarna gewoon vernietigd." ( opstanding.htm )

Zij worden echter „geoordeeld op grond van de dingen die in de boekrollen geschreven” staan, die dan geopend zullen worden ” (Openbaring 20:12, 13). Hiermee kan toch niet gedoeld worden op het bericht dat zij in hun vroegere leven opgebouwd hebben en toch ook niet op een reeks richtlijnen die als maatstaf zullen dienen waarnaar zij op basis van hun vroegere leven geoordeeld zullen worden? Want aangezien ’het loon dat de zonde betaalt, de dood is’, hebben zij door hun dood het loon van hun vroegere zonden reeds ontvangen (Ro 6:7, 23).

Worden zij nu niet opgewekt opdat zij kunnen tonen wat hun houding jegens God is en of zij het loskoopoffer van Jezus Christus, dat voor allen gegeven is, willen aanvaarden (Mt 20:28; Jo 3:16)? Hoewel hun vroegere zonden hun niet meer aangerekend worden, hebben zij het loskoopoffer nodig om tot volmaaktheid opgeheven te worden. Zij moeten hun geest of denkwijze, die naar hun vroegere levenswijze en gedachtengang gevormd was, veranderen en in overeenstemming brengen met Gods wil en regelingen voor de aarde en haar bewoners. Wat denk jij? Zou het niet raar zijn als God mensen een opstanding zou geven alleen om ze vervolgens meteen weer te vernietigen?

 

Het antwoord aan Jori

 

Natuurlijk zullen niet alle zonden lukraak vergeven worden.

Wil jij Jesjoewa ( Jezus ) het recht om te oordelen soms afnemen? Zie Handelingen10:42; 2Kor5:10; 2Ti4:1; 1Pe4:5

Daniel 12:2 verklaart: En er zullen er velen zijn van hen die in de stofbodem slapen, die zullen ontwaken, dezen tot leven voor onbepaalde tijd en die tot smaadheden en tot afschuw voor onbepaalde tijd.

Zonden tegen de Heilige Geest bijvoorbeeld zullen niet vergeven worden. Zie Mt 12:32. Ook zijn er tal van andere zonden zoals hoererij, afgoderij en hebzucht ( zie 1Kor 6:9-11, Ef 5:5 ) die ( tenzij wanneer iemand zich tot goeddoen keert en om vergeving vraagt ) niet vergeven zullen worden. Vergeven worden is trouwens een onverdiende goedheid en niet iets wat vanzelf spreekt ( Jak 4:6 ).

Overigens zullen Adam en Eva en de mensen van Sodom en Gomorra bijvoorbeeld geen verdere opstanding krijgen om geoordeeld te worden, omdat ze al door een Goddelijk oordeel ter dood zijn veroordeeld!

Index / Terug naar: Vragen van bezoekers