Index / Verder

Het offer van Jesjoewa ( Jezus )!

Jesjoewa, Jeshua, Jesua, Joshua, Jesjoea, Jashua, Yeshua, Yahsua, Jehoshuah

Jesjoewa is het Hebreeuwse woord voor Jezus.

Jesjoewa betekent: "Redder / Verlosser van JEHWAH".

In het Hebreeuws staat er letterlijk J-Sj-W-A geschreven.

De e in Jesjoewa wordt uitgesproken als de e in help.

Jesjoewa wordt uitgesproken als Jeh-sjoe-waa.

Al in de pagina "De enige ware God" is besproken dat Jesjoewa ( Jezus ) de enige Middelaar tussen JEHWAH God en de mens is. Wanneer wij bidden, dienen wij Jesjoewa als onze Middelaar ( 1Ti 2:5 ) te aanvaarden, anders zal JEHWAH God ons ( onvolmaakte mensen ) niet aanhoren.

Gebed: Acryl op linnen 50x50cm.

Want er is één God,

en één Middelaar tussen God en mensen,

de Mens Christus Jesjoewa ( Jezus ),

1Ti 2:5.

Maar Jesjoewa heeft nog een belanrijke taak. Hij heeft als enige het volmaakte loskoopoffer gebracht, dat JEHWAH aanvaardde om onze zonden te vergeven. Wij zijn namelijk onvolmaakte mensen ( door de overgeërfde onvolmaaktheid van Adam, en een onvolmaakte Adam kan alleen onvolmaakte kinderen voortbrengen ), en al proberen wij voor het goede te kiezen, wij zondigen nog steeds af en toe.

De Bijbel legt uit:

Want aangezien de dood door een mens is,

is ook de opstanding der doden door een mens.

Want evenals in Adam allen sterven,

zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.

1 Kor 15:21+22

Olieverfschilderij 52,5 x 50 cm. Waterval

...en er zullen er velen zijn

van hen die in de stofbodem slapen,

die zullen ontwaken,

dezen tot leven voor onbepaalde tijd

en die tot smaadheden en afschuw voor onbepaalde tijd.

Da 12:2

 

Maar deze heeft voor altijd één slachtoffer voor zonden gebracht

en is aan de rechterhand van God gaan zitten,

van die tijd af wachtend

totdat zijn vijanden tot een voetbank

voor zijn voeten gesteld zouden worden.

Want door één slachtoffer heeft Hij hen die geheiligd worden,

voor altijd tot volmaaktheid gebracht.

Heb 10:12-14

...zo werd ook de Christus eens en voor altijd geofferd

om de zonden van velen te dragen,

en de tweede maal dat Hij verschijnt,

zal het los van de zonde zijn

en aan hen die vurig naar Hem uitzien

voor hun redding.

Heb 9:28

De bovenstaande Bijbelteksten mogen u duidelijk zijn. We kunnen ervan leren dat wanneer we het bidden:

1. we Jesjoewa ( Jezus ) als de Middelaar moeten erkennen.

2. we het slachtoffer van Jesjoewa moeten erkennen.

We mogen bidden om de onderwerpen uit het "Onze Vader" ( Mt 6:9-13 ):

Onze Vader, die in de Hemel is:

Uw NAAM worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, zoals in de Hemel, evenzo ook op de Aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

En breng ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van de wetteloze.

Want aan U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, voor eeuwig.

Amen.

Verder moeten we JEHWAH God met Geest en Waarheid aanbidden. Bidden dienen we in eigen woorden te doen, en dus niet telkens hetzelfde gebed afraffelen ( een gesprek met iemand die steeds hetzelfde zegt zou u ook niet leuk vinden ).

God is een Geest,

en wie Hem aanbidden,

moeten Hem met geest en waarheid aanbidden.

Jo 4:24

 

Index / Verder