Index / Verder

Wat is Armagéddon?

 

Eerst wil ik uitleggen wat Armagéddon is. Het woord Armagéd(d)on of Har-Mágedon ( Opb 16:16 ) verwijst naar de berg van de stad Megiddo. Om Megiddo heen is de vlakte van Esdrelon tussen de bergen. De stad en de vlakte waren voor de Joden in de oudheid van strategisch belang. In de oudheid hebben vele legers in die vlakte hun tenten opgeslagen o.a. Egyptenaren, Kanaänieten, Joden, Perzen, Druzen, Arabieren, Kruisvaarders en Turken.

 

Bergen: Olieverf op olieverfpapier 37 x 50 cm.

 

In de toekomst zullen de strijdkrachten der Aarde ( Gog uit Magog en velen met hem, Ez 38:2-6, Ez 38:11+12+16 ) wederom verzameld worden voor een laatste oorlog tegen JEHWAH's uitverkoren volk ( Za 14:4+5 ). De plaats ( Megiddo en de vlakte eromheen ) is dan waarschijnlijk niet letterlijk bedoeld. JEHWAH zelf zal ingrijpen en zijn uitverkorenen redden ( Mt 24:21+22 ). Dit gaat samen met de wederkomst van Jesjoewa ( Jezus ) Christus ( Mt 24:3+39, Opb 19:11+13+19 ). Hierna gaat God's Koninkrijk op Aarde regeren ( Mt 6:10, Opb 21:2+4 ).

 

Cactus: Olieverfschilderij 25 x 35 cm.

 

 

Overigens zal Armagéddon worden voorafgegaan door

  1. Teken v Christus ( Mattheus hoofdstuk 24 )

  2. Kritieke tijden / toename van wetteloosheid en liefdeloosheid ( 2 Timotheus 3 )

  3. De komende achtste wereldmacht ( Opb 17:9-14 )

  4. Verderven van de aarde ( Openbaring 11 vers 18 )

  5. Een tijd van zogenaamde vrede en zekerheid ( 1Th 5:3 ).

  6. De eerste twee punten zullen gevolgd worden door de "grote verdrukking", die 3,5 jaar zal duren ( Da 12:1+7, Mt 24:21, Opb 12:6+12+14 ).

 

In Opb 12:14 staat: 3,5 Tijden is 3,5 jaar grote verdrukking ( deze verdrukking zal groter zijn dan enige eerdere verdrukking ooit eerder en wereldwijd ). Een goed voorbeeld is de verdrukking die in 70 na Christus plaatsvond in Jeruzalem. Na Jesjoewa 's ( Jezus ) dood waren de Joden in opstand gekomen tegen de Romeinse wereldmacht. In 68 na Christus belegerden het Romeinse leger Jeruzalem. Er werd een wal van aarde omheen gebouwd met daar bovenop puntige palen. Jesjoewa had dit geprofeteerd in Lu 19:43+44. Echter dat jaar stierf keizer Nero en het Romeinse leger trok zich terug. De Christenen vluchten toen ( Mt 24:15+16 ). In 70 na Christus belegerden ze Jeruzalem opnieuw en veroverden het. Volgens geschiedenisschrijver Josephus vonden 1.100.000 Joden de dood. Slechts 9.700 Joden werden als slaaf verspreid over de Aarde. Meer dan 99 % van de mensen in Jeruzalem vond in die verdrukking de dood. Een voorafspiegeling van de "grote verdrukking" zoals die over de hele wereld komt. Als God daar geen einde aan zal maken, dan zal er geen vlees op Aarde dreigen over te blijven ( Mt 24:22 ). Maar terwille van de uitverkorenen zal JEHWAH God dus ingrijpen.

 

Index / Verder