Index / Verder

Allah and the Jihad*

Gratis Bijbelstudie aangeboden door JEHWAH God's organisatie op aarde zonder winstbejag

 

In verband met de kwaaraardige ontwikkelingen hier in Nederland verzoek ik iedereen om de site nu in het geheugen van de computer op te slaan voor als de site verboden mocht worden ( en deze documenten per e-mail aan vrienden door te zenden ).

De Koran erkent de waarheid van de Thora en het Evangelie in Soerah 3:2 NJD. Er zijn overeenkomsten van de Koran met de Heilige Bijbel, vooral met de Thora. Jesjoewa ( Jezus ) wordt bijvoorbeeld Isa genoemd. Het scheppingsverslag, Adam en de zondval, Noach en de wereldomvattende vloed, Mozes, David, Salomo, Johannes de Doper, Maria enz. worden aangehaald.

Maar er zijn ook opmerkelijke verschillen met de veel oudere Thora en het Evangelie.

 

Moslims hebben 5 plichten volgens de Koran:

1. Het erkennen van de ene god, Allah, en de profeet Mohammed - ShahŠda

2. De plicht om 5 keer per dag te bidden - Salat

3. Het geven van Aalmoezen ( geld voor liefdadigheid of belasting ) - Zakat

4. Het vasten in de maand Ramadan - Ramadan

5. De bedevaart naar Mekka minsten ťťn keer in het leven - Hadj

 

Vele onderzoekers hebben ook ontdekt dat de grondlegger van de Koran Mohammed is in de 7-e eeuw NA Christus. Hiervoor was er geen Koran, alleen de Joodse Tenach en de Heilige Bijbel. Mohammed begon plotseling met het uitspreken van Soera's nadat hij met zijn hoofd op een zwarte meteoriet had geslapen. Hij was toen in de woestijn nadat hij een oorlog had verloren en op de vlucht was, zo vertelt de legende.

De god Allah werd door Mohammed gekozen om de enige god van de Koran te zijn. Voor het oprichten van de Islam ( pas ontstaan rond 610 na Chr. = de 7-e eeuw NA Chr. ) was Allah ťťn van de vele stamgoden van de familie van Mohammed. Allah is de maangod ( 2Kon 17:16+17; Opb 22:18+19 ). Wij zien de maangod op hun MoskeeŽn en vlaggen zoals die van Turkije, Pakistan, MaleisiŽ en hun eigen symbool van de Rode Kruis hulporganisatie genaamd de Rode Halve Maan.

De halve maangod Allah is:

de god van de oorlog*

en

het zwaard

( JoŽl 2:31; Opb 6:12 ).

 

Lees niet verder* als u er aggressief van wordt of niet tegen de waarheid kunt!

 

 

De Jihad*

 

Jihad is een afkorting van Djihad fi sabil Allah

In het Arabisch betekent dit: Strijd op Gods weg.

 

Toch roept de Koran letterlijk alle gelovige Moslims op tot de Jihad in Soera 9:11. Er zijn meerdere oorlogen, maar er is maar een voortdurende Jihad. De Jihad is de extra moeite die een Moslim mag doen ( Soera 4:95 ) naast de 5 plichten die hij moet doen.

 

De Jihad oftewel de oorlog tegen ongeloof en kwaad bestaat uit:

1. Een interne strijd tegen het kwaad en onwetendheid

2. Het verkondigen van de Koran

3. De oorlog met de hand

4. De oorlog tegen niet moslim mensen met het zwaard ( wapens ).

 

De oorlog tegen niet moslim mensen met wapens is helemaal geen verkeerde interpretatie van de Koran. In Soera 7:166 staat dat Joden verachte en verworpen apen zijn. In Soera 9:30 staat dat Joden en Christenen vervloekt zijn en dat er gebruik moet worden gemaakt van terreur en oorlog tegen die vijanden. Letterlijk staat er zelfs in de Koran dat Moslims "een bloedbad moeten aanrichten" onder alle ongelovige mensen. Het doden is volgens de Koran ( Soera 2:217 ) zelfs niet zo erg als een gelovige tot afval van de Koran te brengen.

In Soera 47:4-6 staat zelfs dat de Jihad een plicht voor alle Moslims is om van zonden te worden vergeven en het paradijs te mogen binnengaan. Alleen als een Moslim tijdens het vermoorden van zoveel mogelijk Joden, Christenen en/of Heidenen als martelaar sterft weet hij pas zeker dat hij in het paradijs komt. Op zo'n martelaar zitten in het paradijs dan 7 gewillige maagden te wachten volgens de Koran. Zo doodden de eerste Moslims onder leiding van Mohammed alle Joden en Christenen in Medina en Mekka nadat de steden onderworpen waren.

Zo worden in Soedan op zijn minst een miljoen Christen vrouwen systematisch tot weduwe gemaakt en vervolgens eindeloos verkracht door de Janjaweed Moslims en Moslim legereenheden van Soedan terwijl hun huizen in brand worden gestoken. Rond de vluchtelingenkampen gaat dit verkrachten van Christenvrouwen gewoon door, wanneer de vrouwen eruit moeten om hout te vinden om te koken. Als de hele wereld hiervan hoort vernietigen ze zelfs de vluchtelingenkampen en vertellen dat ze op de verkeerde plaats waren. Zo breiden de Moslims hun terrein uit. Onder andere Saoedi-ArabiŽ, Egypte, LibiŽ en Marokko vinden sancties tegen Soedan oneerlijk, omdat liquideren en verkrachten van wat Molisms ongelovigen noemen volgens hun Allah's wil is.

Anderzijds worden in Marokko alleen al ieder jaar 4000 Moslimvrouwen door hun familie vermoord omdat ze geen maagd meer zijn. De reden is dat een vrouw die geen maagd meer is niet als een huisdier verkocht kan worden om een man te trouwen die de ouders kiezen, omdat haar eer afgenomen zou zijn. Vanwege wat Moslimmannen eer en eerwraak noemen zijn deze moordpartijen hetzelfde in vrijwel alle Moslimlanden. Echte Moslims vermoorden zelfs hun eigen dochter of zus in Nederland en Duitsland, zelfs als ze de gevangenis ingaan.

Moslimmannen mogen volgens de Koran gemeenschap mogen hebben met zoveel vrouwen als ze maar wensen, zelfs Christenlijke vrouwen. Terwijl niet Moslims de Islamitische vrouwen niet mogen liefhebben of trouwen. Iedereen die een Moslimvrouw liefheeft of trouwt kan ook op de doodstraf rekenen.

Overigens behoren de kinderen volgens de chariawetten altijd aan de Moslimmannen toe. De meeste van moslim landen werken er niet aan mee om gegijzelde kinderen, maar beschermen moslimmannen die kinderen gijzelen en naar hun thuislanden deporteren.

Zelfs Nederlandse vrouwen die ze trouwen keren vaak niet meer terug van vakantie, maar worden gevangen gehouden en gegijzeld zodat de westerse duivel uit hun geslagen kan worden. Natuurlijk keren de Moslimmannen wel terug om de volgende vrouw op zeer charmante wijze te misleiden en natuurlijk ook omdat ze het westerse geld en de vrijheid zo liefhebben.

Op sommige plaatsen vertelt de Koran dat het moorden aan regels is gebonden zoals in Soera 9. Ook wordt geÔnsinueerd dat Moslims alleen een gewapende strijd mogen voeren ( Soera 8:39f ) wanneer ze met geweld worden aangevallen. In Soera 2:256 staat zelfs dat je niemand een geloof kunt opdringen. Maar van de andere kant leert de Koran dat het slim en toegestaan is om opzettelijk te misleiden om je doel te bereiken, zeker als je zwakker bent dan de andere partij.

 

Jihad

in Nederland

 

Echter in Nederland zijn Moslimextremisten er al reeds toe overgegaan om bekende mensen te liquideren ( vermoorden ). Maar de politie beschermd MoskeeŽn en Moslimeigendommen nu bijzonder goed, omdat ze hopen dat Moslims dan niet nog slechter worden. Het vertellen van de waarheid over hun wordt gezien als pure discriminatie en Godslastering in Nederland.

 

Premier Balkenende bezoekt de Fatih Moskee

Minister president Balkenende ging naar de Turkse Fatih Moskee in Eindhoven om het einde van de Ramadan te vieren nu moslimextremisten filmmaker Theo van Gogh geliquideerd hebben ( 14-11-2004 ).

 

Kijk uit

dat uw hart niet misleid wordt

en dat gij afwijkt, en andere goden dient,

en u voor die neerbuigt,

en JEHWAH 's woede tegen u ontvlamd,

en hij de hemel sluit, en er geen regen meer komt,

en het land geen opbrengst meer geeft,

en gij snel weggevaagd wordt

uit het goede land dat JEHWAH u geeft.

Deuteronomium 11:16+17 ( zie ook Mattheus 4:8-10 )

Theo van Gogh maakte samen met Hirshi Ali een film over vrouwen die door Moslimmannen mishandeld zijn. Deze film heet "Submission". Moslims willen vanwege kritiek op bepaalde aspecten van de Moslimcultuur en ideologie de politicus Hirshi Ali , en ook politicus Wilders liquideren.

Ook willen ze de burgemeester van Amsterdam Cohen en Wethouder Abdoutaleb executeren, alsook de leider van het VVD van Aartsen.

Nadat van Gogh was vermoord zijn in een week tijd minstens 4 kerken afgebrand, en verder ook ťťn kleine houten Moskee, en een lege Moslimschool kreeg een bomaanslag.

Toch krijgen de scholen voor Moslimkinderen hier 2,4 x zoveel geld dan de scholen voor een Nederlands kind krijgen. Ook beweren de Moslims in Nederland dat ze ongeveer 12 x zo vaak ziek zijn dan Nederlandse mensen. Met 10% van de bevolking Moslims eten onze gast arbeiders ongeveer 50% van het geld voor arbeidsongeschikte mensen ( WAO ) op.

In 2004 is mijn auto voor € 1.500,- beschadigd door bepaalde Moslims ( o.a. een vrouw met hoofddoek in zwarte kleding en Moslimkinderen ). Terwijl iedere Nederlander daar wel het recht toe heeft, mag ik op het politiebureau in Herkenbosch geen aangifte doen tegen deze Moslims. Zelfs de machtige hoofdagent K. Doenzen met 2 andere agenten ( v. Heel en een zeer kwaadaardige leugenaar die zijn naam weigert te zeggen alhoewel hij dat wettelijk verplicht is ) leggen een vals getuigenis tegen mij af ( dd. 10-11-2004 ) ter wille van Moslims, dat ik geen schade aan de auto zou hebben.

Indien ik iets beweer wat niet waar is, laat het ze dan bewijzen *, inplaats van mij te discrimineren en vogelvrij te verklaren.

En dat terwijl integenstelling bepaalde Moslims wat tegen mij hebben worden Christenen vogelvrijverklaart en gediscrimineerd door de overheid ter wille van Moslims en de Jihad. Wat is nu nog het verschil tussen de kwaadaardige politieagenten die valse getuigenissen afleggen ( zie Spreuken 6:16+19 ) en de criminelen die ze opsluiten? Hun uniform misschien?

De kwaadaardige politieagent die zijn naam weigert te noemen zei me zelfs dat ze er geen probleem mee te hebben als Moslims een waterstofbom krijgen, want die krijgen ze evengoed wel. Dankzij Nederland hebben de Moslims al een atoombom, en de Nederlanders leverden ook nog ongelimiteerd de apparatuur voor ultracentrifuge aan de Moslimstaat Pakistan. Daarom hebben ze atoombommen. Moslims hebben wereldwijd de plicht elkaar te helpen.

De Pakistaanse metaalgeleerde Abdoel Q. Kahn kreeg de kennis over de ultracentrifuge van uranium om een atoombom te bouwen van Nederland. Kahn verkocht het idee onder andere aan Noord Korea, LibiŽ en Iran.

Op 14-11-2004 ging onze Minister President Balkenende zelfs officieel naar een suikerfeest van de Moslims, omdat hij wil dat we de Moslim ideologie tolereren, vlak nadat ze de beroemde filmmaker Theo van Gogh vermoord hebben.

En de Minister van Justitie Donner eist dat we NIET DE WAARHEID VERTELLEN over de Moslims hier ( Psalm 37:12-15 ). Minister van Justitie Donner zegt dat iedereen die ook maar iets zegt wat Moslims als godslastering kunnen opvatten door justitie vervolgt moet worden ( 2Ti 3:1-5, Jo 8:44 ).

Overigens blijkt hier in Nederland keer op keer dat de Moslimextremisten meer informatie van de geheime dienst krijgen dan de regering zelf. Moslimbroeders zijn hier diep in de Geheime Dienst ( AIVD ) geÔnfiltreerd, omdat zij Arabisch, Turks en Berbers kennen.

Toen zei Jezus tot hem ( Petrus ):

"Steek het zwaard in weer zijn schede:

Want allen die naar het zwaard grijpen,

zullen door het zwaard vergaan."

MatthťŁs 26:52; Jo 18:10

 

* Ofschoon we gelukkig van mening mogen verschillen, is het zeer belangrijk dat beweringen en bewijzen juist zijn. Als u denkt dat iets niet geheel juist is, dan mag u mij dat bewijzen. Ook als u een schrijffout ontdekt, laat mij dan weten op welke pagina en in welk teksgedeelte u die fout gevonden heeft. Bij voorbaat dank!

Index / Verder